Seminář - podrobnosti

Co čeká společnosti s ručením omezeným od 1. ledna 2014

Rekodifikace práva obchodních společností

Datum: 07.11.2013, 9.00 – 14.30 hod (prezence od 8.30)
Lektor: Mgr. Jan Turek, advokát AK Weinhold Legal,dlouhodobě se věnuje komplexnímu poradenství v oblasti korporátního práva. Má bohaté zkušenosti se zastupováním spektra korporátní klientely, včetně zahraničních či nadnárodních a domácích korporací
Místo: Praha, Vlašská 336/36, historická aula v areálu Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského
Podrobnosti k dopravě naleznete zde.
Cena: 1155 Kč

Nejsme plátci DPH.

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

Platbu, prosím, uhraďte na účet: 670100-2213582613/6210.
Variabilní symbol IČ Vaší organizace.
Splatnost nejdéle do tří dnů před konáním semináře.

Obsah

Výklad je zaměřen prakticky pro společnosti s ručením omezeným
I. Základní přehled nové a derogované právní úpravy
Principy nové úpravy, komparace základních změn
Vybrané pojmy a instituty zaváděné NOZ
Právnické osoby (obecné principy, korporace, další právnické osoby,
zastoupení vč. opatrovnictví právnické osoby
II. Obchodní korporace, zákon o obchodních korporací
Založení a zrušení , vklady a podíly, zrušení a zánik obchodní korporace
Orgány a členové obchodní korporace
Ručení orgánů a členů obchodní korporace
III. Společnost s ručením omezeným
Založení společnosti, její orgány, jejich pravomoci a povinnosti, základní kapitál,
zrušení společnosti, co bude třeba přizpůsobit ve statusových věcech nové právní úpravě
Zápisy do obchodního rejstříku, nová úprava


[webmaster] - Dominik Turchich