Seminář - podrobnosti

Co čeká společnosti s ručením omezeným od 1. ledna 2014

Rekodifikace práva obchodních společností

Datum: 14.05.2013, 9.00 – 14.00 hod (prezence od 8.30)
Lektor: Mgr. Jan Turek, advokát AK Weinhold Legal,dlouhodobě se věnuje komplexnímu poradenství v oblasti korporátního práva
Místo: Areál Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha
Podrobnosti k dopravě naleznete zde.
Cena: 1155 Kč

Nejsme plátci DPH.

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

Platbu, prosím, uhraďte na účet: 670100-2213582613/6210.
Variabilní symbol IČ Vaší organizace.
Splatnost nejdéle do tří dnů před konáním semináře.

Obsah

Výklad je zaměřen prakticky pro společnosti s ručením omezeným

I.Základní přehled nové a derogované právní úpravy
- Principy nové úpravy, komparace základních změn
- Vybrané pojmy a instituty zaváděné NOZ
- Právnické osoby (obecné principy, korporace, další právnické osoby, zastoupení vč. opatrovnictví právnické osoby

II. Obchodní korporace, zákon o obchodních korporací
- Založení a zrušení , vklady a podíly, zrušení a zánik obchodní korporace
- Orgány a členové obchodní korporace
- Ručení orgánů a členů obchodní korporace

III. Společnost s ručením omezeným
- Založení společnosti, její orgány, jejich pravomoci a povinnosti, základní kapitál,
- zrušení společnosti, co bude třeba přizpůsobit ve statusových věcech nové právní úpravě
- Zápisy do obchodního rejstříku, nová úprava


[webmaster] - Dominik Turchich