Seminář - podrobnosti

Úprava veřejných zakázek od 1.dubna 2012

Zásadní novela zákona o veřejných zakázkách

Datum: 20.03.2012, 9.00 – 14.00 hod (prezence od 8.30)
Lektor: Mgr. Jan Turek, advokát AK Weinhold Legal, od r. 2001 se soustavně se věnuje právu veřejného zadávání, podílel se na zpracování projektů pro řadu významných klientů, veřejnoprávní instituce a ústřední orgány státní
Místo: Praha, Tyršův dům, (Praha 1-Malá Strana, Újezd 452/42)
Podrobnosti k dopravě naleznete zde.
Cena: 1035 Kč

Nejsme plátci DPH.

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

Platbu, prosím, uhraďte na účet: 670100-2213582613/6210.
Variabilní symbol IČ Vaší organizace.
Splatnost nejdéle do tří dnů před konáním semináře.

Obsah

Přednáška zahrnuje právní problematiku nové úpravy zákona o veřejných zakázkách, účinnou od 1.dubna 2012

- Zásady právní úpravy novely 2012
- Základní pojmy veřejného zadávání, orientace v zákonné úpravě, „co je veřejná zakázka“, změny v zákoně – zpřísnění postavení dotovaného a veřejného zadavatele, zpřísnění prahové hranice pro VZ malého rozsahu, nová kategorie významných VZ hranice stanovena dle počtu obyvatel obce, kvalifikovaný dodavatel
- Zadávací postupy veřejné zakázky
- Průběh zadávacího řízení, nová úprava uveřejňování informací, kodifikace povinností zadavatele, určení počátku běhu lhůt, transparentnost, složení hodnotících komisí, seznam hodnotitelů-povinný osobní status, zpřesnění posuzování nabídek, zveřejňování smluv
- Sjednocení specifikace veřejných zakázek na stavební práce
- Otevřené zadávací řízení na služby po novele 2012, postup
- Odpovědi na dotazy, diskuse


[webmaster] - Dominik Turchich