Seminář - podrobnosti

Vysílání zaměstnanců v rámci ČR a do zahraničí

Datum: 09.12.2014, 9.00 – 14.00 hod. (prezence od 8.30)
Lektor: JUDr. Anna Bartůňková, advokátka Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Místo: Areál Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha
Podrobnosti k dopravě naleznete zde.
Cena: 1355 Kč

Nejsme plátci DPH.

V ceně je zahrnuto občerstvení a materiál.

Platbu, prosím, uhraďte na účet: 670100-2213582613/6210.
Variabilní symbol IČ Vaší organizace.
Splatnost nejdéle do tří dnů před konáním semináře.

Obsah

1. Způsoby vysílání zaměstnanců do zahraničí a ČR
2. Srovnání pracovní cesta x dočasné přidělení
3. Pracovní cesta
4. Dočasné přidělení mezi zaměstnavateli podle § 43a ZP
5. Dočasné přidělení agenturního zaměstnance, Povolení ke zprostředkování zaměstnání
6. Evropské aspekty vysílání zaměstnanců
7. Příklady z praxe a jejich řešení
8. Aktuální judikatura
9. Diskuse, odpovědi na dotazy


[webmaster] - Dominik Turchich