Seminář - podrobnosti

Software a ochrana práv duševního vlastnictví

Datum: 06.11.2014, 9.00 – 14.00 hod (prezence od 8.30)
Lektor: Mgr. Ing. Martin Lukáš a Mgr. Tereza Kyselová, právníci Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Místo: Tyršův dům, Újezd 452/42, Praha
Podrobnosti k dopravě naleznete zde.
Cena: 1360 Kč

Nejsme plátci DPH.

V ceně je zahrnuto občerstvení a materiál.

Platbu, prosím, uhraďte na účet: 670100-2213582613/6210.
Variabilní symbol IČ Vaší organizace.
Splatnost nejdéle do tří dnů před konáním semináře.

Obsah

Software jako autorské dílo
- Co je a co není autorským dílem
- Autorství, vznik a obsah autorského práva, katalog práv
- Omezení autorských práv a výjimky k nim
- Zpřístupňování a sdílení děl na internetu
- Možnosti kopírování software, webových stránek apod., možnosti stahování software, fotografií, hudby, atd. z internetu

Licence k software včetně praktických příkladů
- Obecně k úpravě licenční smlouvy
- Uzavírání licenční smlouvy
- Úhrada za licenci a její placení
- Nejběžnější druhy softwarových licencí

Vytváření a využívání software ve firmě a příklady z praxe
- Kdo nese odpovědnost za oprávněné užívání software
- Nastavení smluvních vztahů s autory (zaměstnanci, kontraktory, dodavateli)

Ochrana práv k software
- Nástroje ochrany
- Softwarové pirátství (užívání software nad povolený rozsah, neoprávněné užívání software, neoprávněné kopírování a šíření kopií, identifikace padělků)
- Nároky autora v případě zásahu do jeho práva

Mimosoudní nástroje uplatnění nároků
- Předžalobní výzvy
- Nabídky na poskytnutí licence, právo na informace a další

Praktický průvodce soudním řízením
- Řízení o návrhu na předběžné opatření
- Řízení o žalobě, náklady, délka trvání, příslušnost soudů


[webmaster] - Dominik Turchich