Seminář - podrobnosti

Jak chránit práva duševního vlastnictví – praktický průvodce procesem ochrany jednotlivých typů práv

Datum: 07.10.2014, 9.00 – 14.00 hod (prezence od 8.30)
Lektor: Mgr. Ing. Martin Lukáš a Mgr. Tereza Kyselová, právníci Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Místo: Historická aula v areálu Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha
Podrobnosti k dopravě naleznete zde.
Cena: 1310 Kč

Nejsme plátci DPH.

V ceně je zahrnuto občerstvení a materiál.

Platbu, prosím, uhraďte na účet: 670100-2213582613/6210.
Variabilní symbol IČ Vaší organizace.
Splatnost nejdéle do tří dnů před konáním semináře.

Obsah

Jednotlivé typy práv duševního vlastnictví a jak vzniká jejich ochrana
1. neregistrovaná práva, včetně vybraných příkladů z praxe
- obchodní tajemství,
- know-how,
- autorské právo,
- práva z nekalé soutěže

2. registrovaná práva - stručný průvodce registračním procesem včetně poplatků a dalších praktických informací
- ochranné známky
- průmyslové vzory (designy)
- patenty (vynálezy)
- užitné vzory
-zeměpisné označení, označení původu
- topografie

Úřad průmyslového vlastnictví a praktický průvodce vyhledáváním v jeho i zahraničních databázích
Teoretický katalog toho, co může majitel práv požadovat po třetích osobách? Licencování práv
Porušení práv duševního vlastnictví - co dělat, když dojde k porušení ? Mimosoudní a soudní způsoby obrany spolu s praktickými příklady


[webmaster] - Dominik Turchich